ILMASTOPERHEET: Hiililajanjäljet puntarissa
Annalan koulu 22.2. & Kaukajärven koulu 24.2.

Ilmastoperheiden  hiilijalanjäljet on laskettu ja tuloksia puntaroitiin Kaukajärvellä ja Annalassa. Hiilijalanjälkilomakkeiden purkutilaisuuksissa käytiin läpi laskennan tuloksia sekä laskuperusteita ja keskusteltiin päästöjen vähentämis-
mahdollisuuksista. Vilkasta keskustelua herätti muun muassa liikkumisen suuri osuus kokonaispäästöistä sekä ruoan ilmastovaikutukset.

Keskivertoilmastoperheen hiilijalanjälki on pienempi kuin keskimääräisen suomalaisen jälki. Suomalaisen hiilijalanjälki on käytetyn laskentatavan mukaan keskimäärin 8 700 kg vuodessa, kun ilmastoperheiden hiilijalanjälki henkilöä kohden on noin 6 900 kg. Jotta saavutettaisiin EU:n ja Suomen päästövähennystavoitteet, olisi päästöjen oltava korkeintaan  5 500 kg vuodessa henkilöä kohden. Ilmastoperheiden hiilijalanjälkien laskemisessa hyödynnettiin Suomen ympäristökeskuksen ilmastodieetti -laskurin taustatietoja.

Ilmastoperheiden päästöt ovat keskimääräistä pienemmät asumisen, ruoan ja kulutuksen osalta. Asumisen päästöjä pienentää uusiutuvien energialähteiden käyttö. Keskimääräisen suomalaisen päästöt ylittyvät liikkumisessa, mihin vaikuttavat erityisesti yksityisautoilu, ulkomaanlennot ja laivamatkat.  

 Ilmastoperheiden hiilijalanjäljet lasketaan uudestaan vuoden kuluttua, jotta selviää mikä on ollut vuoden varrella tehtyjen valintojen vaikutus perheen hiilijalanjälkeen.

Hiilijalanjälkien purkitilaisuuksien esitykset sekä työpajamuistiot löydät täältä.

Laske oma hiilijalanjälkesi: Ilmastodieetti