ILMANKOS-projekti

Tampereen seudun ILMANKOS – Yhdessä toimien ilmaston puolesta on Ekokumppanit Oy:n koordinoima projekti, jota toteutetaan Tampereen seudulla seitsemällä asuinalueella ja niiden lähialueilla vuosina 2009-2012. Projekti saa EU-rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja kansallista rahoitusta Pirkanmaan liitolta.

ILMANKOS-toiminnan tavoitteena on edistää asukkaiden yhteisöllisyyttä, osallistumista sekä kannustaa ilmastoystävällisten valintojen tekemiseen. Tärkeää on yhdessä tekeminen, myönteinen me-henki ja vuorovaikutus sekä uudet ilmastoystävällisemmän arjen taidot ja ideat. Projekti etsii yhdessä asukkaiden kanssa vastauksia, miten hiilijalanjälkeä voisi pienentää ja mikä helpottaisi päästövähennysten toteutumista.

Projekti nivoutuu tiiviisti niin kansallisiin päästövähennystavoitteisiin kuin Tampereen seudun ilmastostrategiaan ja muihin seudullisiin ohjelmiin. Projektin taustalla on myös Tampereen kaupungin 2008-2009 toteuttama ILMANKOS-kampanja, jonka luontevana jatkona projekti toimii. Aiemmin toteutetusta ILMANKOS-kampanjasta voit lukea täältä.