Toiminta

Miten ilmastonmuutoksen hillintä olisi helpompaa? Millaisia uusia arjen taitoja ilmastoystävällisempi elämä vaatisi? Millaista tekemistä ja toimintaa toivoisit omalle asuinalueellesi?

ILMANKOS yhdistää yhteisöllisyyden ja ilmastonmuutoksen hillinnän. ILMANKOS-toiminnan tavoitteena on tuoda kohdealueiden asukkaita yhteen ja löytää keinoja ilmastonmuutoksen jarruttamiseen kotona, naapurustossa, työpaikalla, koulussa, harrastuksissa, kaikkialla arjessa. Projekti kannustaa haastamaan arkielämää ja kokeilemaan uusia toimintamalleja.

Yhdessä tekeminen on ILMANKOSIN ydin. Kokemusten jakaminen ja uudenlaisen vuorovaikutukset syntyminen edistävät ilmastonmuutoksen hillintää. Yhteinen ymmärrys asioista ja yhteinen tahto muutosten tekemiseen edistävät päästöjen pienentämistä. Yhteenkuuluvuuden tunne lisää motivaatiota elämäntapamuutoksiin ja vastuuta ympäristöstä sekä helpottaa asenteiden ja käyttäytymisen muutoksia. Lisäksi toimivat yhteisöt mahdollistavat konkreettiset päästövähennykset: esimerkkinä yhteiset biojätekimpat ja kimppakyydit.

ILMANKOS toteuttaa yhdessä kohdealueiden asukkaiden ja yhteisöjen kanssa tapahtumia, tempauksia, retkiä ja yhteistyöprojekteja. Teemoina ovat asuminen, liikkuminen, ruoka, muu kuluttaminen ja jätteet. Näihin liittyvät myös suurimmat yksittäisen kansalaisen päästövähennysmahdollisuudet. ILMANKOS-toimintaa voivat olla esimerkiksi keväinen pyöräretki, ilmastoystävällisten makujen kokkauskurssi tai kerrostalon energiansäästötalkoot. Projektissa on mukana myös ilmastoperheitä, joiden hiilijalanjäljet arvioidaan ja seurataan erilaisten muutosten vaikutuksia jäljen kokoon.

Kohdealueilla järjestettävän toiminnan lisäksi ILMANKOS viestii ilmastonmuutoksesta kaikille seudun asukkaille ja vie hyviä toimintatapoja eteenpäin. Projekti tuottaa myös materiaaleja kestävämmän arjen haltuunoton helpottamiseksi.

Lisätietoja ajankohtaisesta ILMANKOS-toiminnasta löydät tapahtumakalenterista. Tervetuloa mukaan!