Keskustelutilaisuus: Ilmastonmuutos ja kansalaisosallistuminen 31.3.

Sitra järjesti yhdessä Tampereen kaupungin kanssa Ilmastonmuutos ja kansalaisosallistuminen -selvityksen
julkaisutilaisuuden torstaina 31.3. Tilaisuudessa kerrottiin selvityksestä sekä  keskusteltiin tuloksista, jotka
käsittelevät laajasti myös Tampereen Ilmankos-kampanjaa. 

Sitran selvityksiä 45: Ilmastonmuutos ja kansalaisosallistuminen

< Takaisin