9.9.2010 Kotiseutukävely Lentävänniemessä

Lentävänniemen kotiseutukävelyn teemana oli alueen luonto. Reitti kulki Lentävänniemen koululta Suomensaareen. Oppaina toimivat biologit Pertti Ranta ja Eveliina Asikainen.

 Retkellä tutustuttiin Tampereen kaupunkikasviston monimuotoisuuteen, luonnon muutoksiin, vieraiden lajien leviämiseen ja kasvien säilymiseen lisääntyvän rakentamisen keskellä. Monella osallistujalla oli muistoja Lentävänniemen luonnosta jo yli 30 vuoden takaa. Lentävänniemen luontokartoituksia tehnyt Pertti Ranta kertoi Tampereen kantakaupungin jakautuvan 596:een 500x500 metrin kokoiseen ruutuun. Lentävänniemen kahdella ruudulla kasvilajeja oli kartoitettu molemmista 241.

Yksi retkellä tavattu laji oli jänönsalaatti (Mycelis muralis). Lentävänniemi on sen pohjoisimpia kasvupaikkoja. Suomensaareen johtavan puron varrella nähtiin lähdetähtimö (Stellaria alsine). Suomensaaren rannalta on tavattu EU-direktiivillä suojeltu laji on lietetatar (Persicaria foliosa), mutta muutamaan vuoteen sitä ei paikalla ole näkynyt.

<-Takaisin